Uporządkuj jednomian
a) jedna druga * x * x * x * (-2y) * (-y) * (-y)
b) jedna druga ababababab * (-2)
c) (-1) * (-1) * (-1) * xyxy * (-1)
d) (-3) do potęgi 2 * (-3) * a do kawdratu bb * (-3)
e) 6mndo kawdratu * jedna trzecia m do szescianu *( -2 ) * n

2

Odpowiedzi

2010-03-07T15:21:50+01:00
A) -*x³y³
b) -a⁵b⁵
c) x²y²
d) 81a²b²
e) -4m⁴n³
2010-03-07T15:27:02+01:00
A) -2 i 1/2 x³ (-y³)
b) -2 a do potęgi 5 b do potęgi 5
c) -1 do potęgi 4 x²y²
d) -3 do potęgi 4 a² b²
e) 6mn² 1/3m do sześcianu * (-2)n
2 3 2