Przeczytaj uważnie poniższy tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia. Jawa. Życie na wulkanie.

a) Wymień dwa skutki wybuchów wulkanów.
b) Wyjaśnij, dlaczego Jawajczycy, pomimo zagrażającego im niebezpieczeństwa, osiedlają się w pobliżu czynnych wulkanów.

2

Odpowiedzi

2010-03-07T15:23:07+01:00
A) - zniszczenia obszarów (dróg, kolei, miast, roślinności) w pobliżu wulkanów przez towarzyszące częst wybuchowi trzęsienia ziemi, wypływającą lawę oraz wydostające się z krateru popioły o bomby wulkaniczne
- powstawanie bardzo żyznych gleb w okolicach wulkanu zwanych tufami, powstających głównie z osadzonych popiołów wulkanicznych, rozwój rolnictwa
a b) niewiem :P
38 3 38
  • 1904
  • Rozwiązujący
2010-03-07T15:25:10+01:00

a) zmiany ukształtowania terenu.
trzęsienia ziemi.

b) Dlatego, że dzięki wulkanom występują tam znakomite dla rolnictwa gleby powstałe na tufach wulkanicznych.
83 4 83