Temat:Liczby spełniające równania
1.Sprawdź, czy podana liczba spełnia dane równanie:
a)2x +3=7 2
b)13-x=6 -7
c)2x+5=26 1
d)31x-30=30 1
e)2x+1=2 ½
f)12(x-1)=12 2

2.Sprawdź , czy wśród liczb:-3,0,1,2 są równania:
a)5x-1=-1
b)x(x-3)-10=0
c)2x+2=x² +x
d)x4(male 4 u góry) +6x=7x²
e)I teraz w ułamku 2(u góry) x+1 (na dole) -x + 2x²=3
f)0,25x (małe u góry 1999) =-2
Prosze o szybką odpowiedz zależy mi bardzo!!

Nie umiem tego!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-07T15:25:22+01:00
1.Sprawdź, czy podana liczba spełnia dane równanie:
a)2x +3=7 2
2*2+3=4+3=7

b)13-x=6 -7
13-(-7)=13+7=20

c)2x+5=26 1
2*1+5=2+5=7

d)31x-30=30 1
31*1-30=31-30=1

e)2x+1=2 ½
2*½+1=1+1=2

f)12(x-1)=12 2
12(2-1)=24-12=1220 4 20
2010-03-07T15:43:38+01:00
No więc na wstępie temat jest dosyć prosty. Sprawdzanie czy liczba spełnia równanie polega tylko i wyłącznie na podstawieniu właśnie tej liczby za naszą niewiadomą.
1.
a) 2x+3=7
x=2
2*2+3=7
4+3=7
7=7 Liczba 2 spełnia równanie.
b)13-x=6
x=-7
13-(-7)=6
13+7=6
20=6 Liczba -7 nie spełnia tego równania.
c)2x+5=26
x=1
2*1+5=26
2+5=26
7=26 Liczba ta nie spełnia równania.
d)31x-30=30
x=1
31*1-30=30
31-30=30
1=30 Liczba ta nie spełnia równania.
3)2x+1=2
x=½
2*½+1=2
1+1=2 Ta liczba spełnia równanie.
f)12(x-1)=12
x=2
12(2-1)=12
12*1=12
12=12 Liczba ta spełnia równanie.

2.
a) Tylko 0 spełnia to równanie.
b) Żadna z liczb nie jest w tym równaniu.
c) Tylko 2 spełnia to równanie.
d) -3,0,1 spełniają to równanie.
e) Żadna z liczb nie jest w tym równaniu.
f) Żadna z liczb nie jest w tym równaniu.
22 4 22