Jaki jest ustrój państwa,
forma rządu i ustrój ekonomiczny tych państw:
*
Rosja
Niemcy
Turcja
Włochy
Holandia
Portugalia
Belgia
Węgry
Serbia
Szwecja
Austria
Bułgaria
Szwajcaria
Słowacja
Finlandia
Norwegia
Chorwacja
Bośnia i Hercegowina
Irlandia
Litwa
Albania
Łotwa
Słowenia
Luksemburg
Liechtenstein
San Marino

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:33:59+01:00
Rosja -republika federalna
Niemcy -republika federalna
Turcja - republika parlamentarna
Włochy -republika parlamentarna
Holandia - monarchia konstytucyjna
Portugalia -republika parlamentarna
Belgia - republika parlamentarna
Węgry -republika
Serbia -republika
Szwecja - monarchia parlamentarna
Austria - Republika federalna
Bułgaria -republika parlamentarna
Szwajcaria - demokracja bezpośrednia, republika federalna
Słowacja - demokracja parlamentarna
Finlandia - republika semiprezydencka
Norwegia -monarchia konstytucyjna
Chorwacja -republika semiprezydencka
Bośnia i Hercegowina - republika federacyjna
Irlandia - republika, demokracja parlamentarna
Litwa -republika parlamentarna
Albania -republika
Łotwa -republika parlamentarna
Słowenia- republika
Luksemburg -monarchia konstytucyjna
Liechtenstein -monarchia konstytucyjna
San Marino- republika
2 1 2