Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:28:50+01:00
Architekt-1. «specjalista w dziedzinie projektowania i wznoszenia budowli»
2. «osoba, która jest inicjatorem i organizatorem czegoś»

Inżynier- * «osoba mająca wyższe wykształcenie techniczne; też: tytuł nadawany absolwentom wyższych uczelni technicznych»

Agronom (gr. agronomos wiejski rządca, włodarz) – rolnik-fachowiec, specjalista w dziedzinie agronomii, teoretycznej i praktycznej nauki o gospodarstwie rolny

profesor
1. «tytuł naukowy nadawany samodzielnemu pracownikowi wyższej uczelni lub instytutu naukowego; też: osoba mająca ten tytuł»
2. «zwyczajowo: o nauczycielu szkoły średniej»

Lekarz dentysta, stomatolog, pot. dentysta – osoba uprawniona do praktycznego stosowania wiedzy z zakresu stomatologii.

W Polsce tytuł lekarza dentysty uzyskuje się po pięcioletnich studiach na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z uczelni medycznych. Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty uzyskuje się po odbyciu rocznego stażu podyplomowego oraz pozytywnym zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP). Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r., lekarz dentysta upoważniony jest do leczenia schorzeń zębów, jamy ustnej oraz obszaru twarzoczaszki i okolic przyległych.

lekarz «osoba zajmująca się leczeniem ludzi lub zwierząt»
2 3 2
2010-03-07T15:31:06+01:00
Architekt-przedstawiciel zawodu polegającego na realizacji na zlecenie zamawiającego obiektów architektury.

Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii.

Agronom – rolnik-fachowiec, specjalista w dziedzinie agronomii, teoretycznej i praktycznej nauki o gospodarstwie rolnym.

Profesor – tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym lub tytuł zwyczajowy honorowy nadawany nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, a także stanowisko nauczycieli akademickich.

Dentysta - człowiek zajmujący się borowaniem , leczeniem zębów.

Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji .

Proszę. ;pp
1 5 1