Odpowiedzi

2010-03-07T15:44:16+01:00
X³ - 12x = 12x² - x /-(12x² - x)
x³ - 12x² - 11x = 0. Stawiamy x przed nawias.
x(x² - 12x - 11) = 0.
To będzie równe 0, gdy któryś z czynników będzie równy zero, więc:
x = 0
oraz
x² - 12x - 11 = 0
Δ = 144 - (-44)
Δ = 188
x₁ = 12 + √188 / 2 = 12 + 2√47 / 2 = 6 + √47
x₂ = 12 - √188 / 2 = 12 + 2√47 / 2 = 6 - √47
Więc rozwiązanie ma 3 rozwiązania:
x∈{ 6 + √47, 6 - √47, 0}