Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:33:08+01:00

1. obl. masę powietrza w pomieszczeniu
V = 8m*5m*3m = 120 m^3
d = 1,29 kg/m^3
m = ?
d=m/V
m = d*V
m = 1,29 kg/m^3* 120 m^3 = 154,8 kg
2. obl. ilość energii cieplnej
m = 154,8 kg
cw = 1000 J/kg*C
delta T = 25 C - 10 C = 15 C
Q = ?
Q = m*cw*delta T
Q = = 154,8 kg*1000 J/kg*C*15 C
Q = 2322000 J = 2,322 MJ
2 3 2
2010-03-07T16:01:11+01:00
Wielkość pomieszczenia to 8*5*3=120 m³
Różnica temp to 25⁰C-10⁰C=15⁰C
Energia wewnętrzna ΔE=c*m*Δt