Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:47:46+01:00
Do tworzyw syntetycznych zaliczymy polietylen i polichlorek winylu, tzw. PCW (PVC).Rozpowszechnione są także włókna syntetyczne. Elana, torlen i bistor to tzw. włókna poliestrowe, otrzymane w wyniku polimeryzacji estrów. Do włókien syntetycznych poliamidowych zaliczamy, na przykład, nylon, stylon -tworzywa niezbędne przy produkcji pończoch, dzianin bieliźnianych, płaszczy przeciwdeszczowych. W zależności od zachowania się polimerów w podwyższonej temperaturze dzielimy je na:
-termoutwardzalne i chemoutwardzalne (np. żywice poliuretanowe, epoksydowe), czyli takie, które pod wpływem wysokiej temperatury lub związków chemicznych (utwardzaczy) nieodwracalnie twardnieją i po utwardzeniu nie miękną w podwyższonej temperaturze;
-termoplastyczne [np. poli(chlorek winylu), polistyren, polietylen], czyli takie, które po ogrzaniu miękną, a po oziębieniu twardnieją.

Raz uformowany przedmiot z tworzywa termo- i chemoutwardzalnego nie może być przerobiony na inny. Natomiast nieużyteczny przedmiot z tworzywa termoplastycznego można stopić i przerobić na inny. Na wyrobach codziennego użytku często spotykamy znaki wskazujące, że materiał, z którego są one wykonane, można wykorzystać jako surowiec wtórny.

Powszechne stosowanie tworzyw sztucznych i syntetycznych, szczególnie opakowań jednorazowego użytku, stworzyło poważny problem ekologiczny zanieczyszczenia środowiska odpadami. Enzymy wytworzone przez bakterie nie rozkładają tworzyw syntetycznych, które przez wiele lat zanieczyszczają otoczenie. Jedynym wyjściem jest produkcja tworzyw ulegających biodegradacji -łatwo się rozpadających w środowisku naturalnym bez wytworzenia substancji trujących. W przypadku użycia glicyny (jednego z amninokwasów) do produkcji poliamidu uzyskuje się tworzywo rozkładalne przez bakterie w ciągu niespełna dwóch tygodni.

Optyczna identyfikacja tworzywa jest niemożliwa ze względu na podobieństwo ich właściwości fizycznych oraz na to, że przedmioty nie są wykonywane z czystych polimerów, ale zawierają również wypełniacze, barwniki itp. W celu ustalenia, z jakim tworzywem mamy do czynienia, jego próbkę poddajemy spalaniu. Na podstawie wyglądu płomienia oraz właściwości otrzymanych produktów określamy rodzaj tworzywa.