Odpowiedzi

2009-10-21T21:10:16+02:00
Nazwa: Stronnictwo Zjednoczonej Rzeczpospolitej Polskiej
Zasady działania: trafianie do obywateli (szczególnie do młodzieży) RP poprzez mass-media i spotkania z obywatelami
Cele organizacji: Rozpowszechnianie patriotyzmu i demokracji wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uświadamianie rodziców jak bardzo ważną rolę odgrywają w rozwoju patriotycznym swoich dzieci.
Metody działania: spoty w TV i radiu, plakaty, ogłoszenia w gazetach i czasopismach, spotkania w szkołach, w formie, tzw. "pogadanki".

(Takie rozwiązanie mój nauczyciel przyjął)