ZADANIE 1.
Zapisz w postaci jak najprostszej sumy algebraicznej :
a) (x+1)(x+4) =
b) 2(2x+3)(2x-1) =
c) -(x+7)(x-3) =
d) 1-(z+5)(z-1) =
e) 2k² - (k+3(2k+4) =

ZADANIE 2.
Przedstaw podane wyrażenia w postaci sum algebraicnych.
a) (x+7)² =
b) (2x-1)² =
c) (4a-2)(4a+2) =

ZADANIE 3.
Wyłącz przed nawias czynnik podany w nawiasie kwadratowym :
a) x²-6x [ x ]
b) 3y²+6y-2 [ 3 ]
c) 2t³-6t²+4t [ 2t ]

pomocy !! :):)):)

1

Odpowiedzi

2009-10-21T20:25:30+02:00
1.ten x z dwojka jest do kwadratu
a)x2+4x+x+4=x2+5x+4
b)2(4x2-2x+6x-3)=8x2+8x-6
c)-(x2-3x+7x-21)=-x2-4x+21
d)1-(z2-z+5z-5)=1-z2+4z+5=-z2+4z+6
e)2k2-(2k2+4k+6k+12)=2k2-(2k2+10k+12)=-10k-12
2.a)x2+14x+49
b)4x2-4x+1
c)16a2-4
3.
a)x(x-6)
b)czy nie pomylilas sie z liczba 2??
c)2t(t2-3t+2)