ODPOWIEDZ NA PYTANIA
1.CO TO SA PRAWA I WOLNOSCI KOMU PRZYSLUGUJĄ?
2)JAKIE DOKUMENTY WYNZACZONAJĄ HITORIE PRAW CZŁOWIEKA?
3.PRAWA OSOBISTE I POLITYCZNIE-OPIS
4,ORGANIZACJE POZARZADOWE CHRONIACE PRAWA CZLOWIEKA
5.CO TO JEST AMNESTY INTERNATIONAL
6.PRAWA PRZYSŁUGUJACE MNIESZOSCIA NARODOWYM
7.JAKIE PRAWA MAJA DZIECI?
8.CZY UCZNIOWIE MAJA PRAWA?JAK MOGA ICH BRONIĆ?
10.JAKIE PRAWA I WOLNOSCI OBOWIAZYWALY W prl?
pilne! odrazu daje NAJ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:06:38+01:00
1.Prawa i wolności przysługują każdemu człowiekowi.SĄ to prawa nienaruszalne i niezbywalne.
2.Historię praw człowieka wyznaczają trzy generacje praw człowieka.
3.Prawa osobiste:
-wolność do życia-każdy człowiek ma prawo do wolności życia,
-do podejmowania pracy,
-do korzystania z np.służby zdrowia,itp.
Prawa Polityczne:
-branie udział w wyborach,
-płacenie podatków,
-działanie na dobro ojczyzny,itp.
4.Organizacje pozarządowe chroniące prawa człowieka:
-Polska Akcja Humanitarna,
-Amnesty International,
-Komitety Helsińskie,
5.Amnesty International- działają na rzecz uwolnienia więźniów politycznych.
6.Prawa przysługujące mniejszościom narodowym:
-do zakładania własnych instytucji,-do utrzymywania niezakłóconych kontaktow,
-do nauczania w publicznych placowkach,
-do własnego życia kulturalnego,
-do praktykowania własnych religii.
7.Prawa dzieci:
-do wolności życia,
-do rozrywki i odpoczynku,
-do podejmowania nauki w publicznych placowkach,
-do rozwoju,
-do korzystania z dóbr kultury(tak samo jak dorosli)..
8.Prawa uczniów:
-do wolności,
-poprawianie ocen niedostatecznych,
-wolność od przemocy fizycznej i psychicznej w szkole na przyklad,
-do spokojnej nauki,
Jak mozemy bronic prawa uczniow: Możemy zgłosić sie do rzecznika praw uczniów (gdy te prawa sa naruszne), możemy także iść do dyrektora szkoły, pedagoga,itp.
10. -branie udziału w wyborach,
-PRL zapewnia obywatelom nietykalnosc osobistą,
-prawo zrzeszania się,
-wolność słowa,
-wolność sumienia i wyznania,