Moc pralki wynosi 1,5 kW, lampy 0,2 kW, ekspresu do kawy 1 kW, miksera kuchennego 0,8 kW.
a) W jaki sposób będą ze sobą połączone te urządzenia, gdy włączymy je do domowej instalacji elektrycznej?
b) Oblicz natężenie prądu płynącego przez każde z wymienionych urządzeń wiedząc, że napięcie w sieci wynosi 230 V.
c) Jakie byłoby natężenie prądu płynącego przez licznik energii elektrycznej, gdyby wszystkie urządzenia pracowały jednocześnie?
d) Pralka pracowała przez godzinę, lampa świeciła 5 godzin, ekspres do kawy był włączony przez 15 minut, a mikser przez 10 minut. Oblicz, ile energii pobrało każde z urządzeń i ile trzeba zapłacić za wykorzystaną przez nie energię ( przyjmij, że za 1 kWh zużytej energii płaci się 30gr)

Proszę o rozwiązanie w miarę czytelne i zrozumiałe :) i bardzo proszę z wytłumaczeniem :)

1

Odpowiedzi

2010-03-07T17:13:43+01:00
Pp - moc pralki = 1,5 kW = 1500 W
Pl - moc lampy = 0,2 kW = 200 W
Pm - moc miksera = 0,8 kW = 800 W
Pe - moc ekspresu do kawy = 1 kW = 1000 W
a)
urządzenia te w domowej instalacji połaczone są równolegle
b)
U - napięcie = 230 V
Pp = UIp
Ip - prąd pralki = Pp/U = 1500/230 = 6,5 A
Pl = UIl
Il - prąd lampy = Pl/U = 200/230 = 0,9 A
Pm = UIm
Im - prąd miksera = Pm/U = 800/230 = 3,5 A
Pe = UIe
Ie - prąd ekspresu = Pe/U = 1000/230 = 4,3 A
c)
P - moc łączna urzadzeń = Pp + Pl + Pm + Pe = 1500 + 200 + 800 + 1000 = 3500 W
P = UI
I - natężenie prądu w instalacji = P/U = 3500/230 = 15,2 A
d)
E - energia pobrana = Pt
pralka Ppt = 1,5 kW razy 1 h = 1,5 kWh
lampa Plt = 0,2 kW razy 5 h = 1 kWh
ekspres Pet = 1 kW razy 0,25 h = 0,25 kWh
mikser Pmt = 0,8 kWh razy 0,2 h = 0,16 kWh
łączny pobór energii = 1,5 + 1 + 0,25 + 0,16 = 2,91kWh
K - koszt poboru = 2,91 razy 0,3 zł = 0,87 zł = 87 groszy
4 4 4