Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:04:38+01:00
Dane:
C%= 8%
mr= 2kg=2000g
Szukane: ms
wzór: ms= (C% * mr) / 100%
rozwiązanie :
ms = (8% * 2000g) / 100% = 16000 / 100% = 160g
p.s
mr to masa roztworu
ms to masa substancji
C% to C procent
4 1 4
2010-03-07T16:06:30+01:00
Dane: Szukane:
mr=2kg=2000g ms=?
Cp=8%
ms=mr*Cp/100%
ms=2000*8%/100%
ms=160g
Odp. Do sporządzenia tego roztworu potrzeba 160 gram soli.
2 4 2