Zad.1.oblicz
Bogdan wziął na obóz w góry 80 zł.Na napoje wydał 2 razy więcej niż na lody,a o 5 zł mniej niż na napoje wydał na słodycze.Za 15 zł kupił upominki dla rodziców.Wrócił bez pieniędzy,gdyż ostatniego dnia zgubił 10 zł.Ile pieniędzy wydał na lody?
zad.2.oblicz
Krzyś rozbił skarbonkę i policzył,że było w niej 32 zł w monetach o nominałach 2zł,1zł,50gr i 20gr.Dwuzłotówek było 2 razy mniej niż złotówek,a pięcdziesięciogroszówek było 2 razy więcej niż złotówek.Dwudziestogroszówek było 10.Ile monet było w skarbonce

2

Odpowiedzi

2010-03-07T15:47:16+01:00
X piniadze wydane na lody
2x napoje
2x -5 słodycze
15 zł upominki
10zł zgubił

x +2x+2x-5+15+10= 80
5x + 20 = 80
5x = 60
x=12
12zł lody
24 napoje
19 słodycze
15 upominki
10 zgubił


był 45 monet


2010-03-07T15:48:40+01:00
1.
x - lody
2x - napoje
2x-5 - słodycze
15zł - upominki
10 zł - zgubione

x+2x+2x-5+15+10=80
5x+20=80
5x=60 |:5
x=12zł

Odp. Na lody wydał 12 zł.

Zad.2
x - złotówki
2x - pięćdziesięciogroszówki
½x - dwuzłotówki
10 - dwudziestogrószówki

1*x+0,5*2x+2*½x+0,2*10=32
x+x+x+2=32
3x+2=32
3x=30 |:3
x=10 - ilosć złotówek
2*10=20 - ilość pięćdziesięciogroszówek
10:2=5 - ilość dwuzłotówek

10+20+5+10=45 - liczba monet

Odp. W skarbonce było 45 monet.