Odpowiedzi

2010-03-07T15:45:34+01:00
CENTO Organizacja Paktu Centralnego (CENTO - Central Treaty Organization) - istniejący w latach 1955-1979 sojusz polityczno-wojskowy, do którego należały: Iran, Irak, Pakistan, Turcja i Wielka Brytania.
1 1 1
2010-03-07T15:46:28+01:00
SEATO, South East Asia Treaty Organization, Organizacja Paktu Południowo-Wschodniej Azji, organizacja wojskowo-polityczna założona na podstawie Paktu Manili z 1954, z siedzibą w Bangkoku. Była elementem systemu amerykańskich sojuszy antykomunisycznych o charakterze polityczno-wojskowym (wraz z m.in. NATO, CENTO).

Członkami SEATO były: Australia, Filipiny, Francja, Nowa Zelandia, Pakistan, Tajlandia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Obszar jego działania obejmował także kraje Indochin. Celem Paktu było pokojowe rozwiązywanie sporów, strony Paktu zobowiązywały się do udzielania pomocy w zwalczaniu agresji, co faktycznie oznaczało niedopuszczanie do poszerzania wpływów komunizmu, przejmowania władzy przez ugrupowania lewicowe.

W 1972 z Paktu wycofał się Pakistan. 1977 w wyniku sprzeczności interesów między Stanami Zjednoczonymi i Francją nastąpiło rozwiązanie organizacji.

licz na nnnaaaaajjjjjjj
1 3 1