Odpowiedzi

2010-03-07T15:56:11+01:00
Nie jestem pewny czy dobrze widzę błędy, ale już próbuję pomóc. PRzy komendach readln(tu powinno być np. imie) Jeżeli program pyta o imie to to, co mu podasz on ma odczytać jako imie. Dodatkowo na końcu END powinno być z kropeczką. Poza tym na samym początkut o writeln nie jest potrzebne. Zaraz jeśli chcesz napiszę ten program w całości.


Program mileny;
VAR
imie:STRING;
nazwisko:STRING;
dzien:STRING;
miesiac:STRING;
rok:STRING;
Begin
Wrtieln('Podaj swoje imię')
Read(imie)
Writeln('Podaj swoje nazwisko')
Read(nazwisko)
Writeln('Witaj',imie,naziwsko)
Writeln('Podaj dzień Twoich urodzin')
Read(dzien)
Writeln('Podaj miesiąc Twoich urodzin')
Read(miesiac)
Writeln('Podaj rok Twoich urodzin')
Read(rok)
Writeln(imie,nazwisko,'Twoja data urodzenia to',dzien,miesiac,rok,'roku')
END.

Podejrzewam, że o coś takiego chodziło. Możliwe poprawki. Wystarczy wiadomość.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:27:38+01:00
Program mileny;
uses crt;
var
imie,nazwisko,dzien_urodzenia,miesiac,rok: string;
begin
clrscr;

writeln('podaj imie');
readln(imie);
writeln('Witaj Ala');
writeln('podaj dzien urodzenia');
readln(dzien_urodzenia);
writeln('podaj miesiac');
readln(miesiac);
writeln('podaj rok');
readln(rok);
writeln('Ala twoja data urzodzenia to 21 luty 1983 rok');

readln;
end.

W ostatniej linijce(czyli writeln('Ala twoja data urzodzenia to 21 luty 1983 rok');) możesz wpisać co chcesz aby wyswietliło ja wpisałam to co ty tam miałaś :)
1 5 1