Odpowiedzi

2010-03-07T16:08:54+01:00
X-pierwsza szkoła y-druga szkoła z-trzecia szkoła
x+y=121 A
y+z=115 B
x+y+z=168 C

Z A y=121-x wstawiam do B a potem do C
121-x+z=115
z-x=115-121=-6 z-x=-6 wyznaczam z=x-6 i wstawiam do C

x +121-x+x-6=168 obliczam x
x=168-121+6=53
y=121-x=121-53=68
z=x-6=47
I-53
II -68
III-47
3 5 3