1. Podkreśl przykłady, które dotyczą zwiększania zawartości tlenku węgla(IV) w atmosferze:
fotosynteza, korozja metali, wybuchy wulkanów, opady atmosferyczne, butwienie, spalanie, oddychanie, wyładowanie atmosferyczne.

2. Obok symboli i wzorów chemicznych zapisz ich opis słowny:
4 Ag -
3 Cu2O -
H2 -
5O2 -

3. Korzystając z układu okresowego pierwiastków, oblicz masy cząsteczkowe podanych związków chemicznych.
NaCl -
Zn(NO3)2 -

Z góry dzięki i proszę o numerowanie zadań.

1

Odpowiedzi

2013-04-27T23:27:35+02:00

Zadanie 1.

 

fotosynteza, korozja metali, wybuchy wulkanów, opady atmosferyczne, butwienie, spalanie, oddychanie, wyładowanie atmosferyczne

 

Zadanie 2.

 

4Ag - cztery atomy srebra

3Cu₂O - trzy czasteczki tlenku miedzi (I)

H₂ - cząsteczka wodoru cząsteczkowego

5O₂ - pięć cząsteczek tlenu cząsteczkowego

 

Zadanie 3.

 

mNaCl=23u+35,5u=58,5u

mZn(NO₃)₂=65u+2*(14u+3*16u)=65u+2*62u=189u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)