1.Jaka jest częstotliwość prądu którego okres zmiany wynosi 0,5 minut?

2. Oblicz przekładnie transformatora którego napięcie 220v przetwarza na 6v

3. Oblicz napięcie na uzwojeniu wtórnym transformatora,którego schemat został przedstawiony na rysunku.

1

Odpowiedzi

2010-03-07T15:58:55+01:00
1) f=1/T
T=0,5min=30s
f=1/30s=(1/30)Hz=0,033Hz

2) U₁ / U₂ = Z₁ / Z₂
u -napięcie
z - liczba zwojów

220 v / 6v = 30 / 11

220v - 100%
6v = x%

220x=600 /220
x = 60/22
x = 30/11

3) Zależność napięcia na uzwojeniu wtórnym i pierwotnym transformatora do ilości zwojów transformatora przedstawia zależność:
Uw / Up = nw /np
Zatem napięcie na uzwojeniu wtórnym wynosi:
Uw = (nw/np) × Up = (300/1200) × 220V = 55V

Odp. Napięcie na uzwojeniu wtórnym wynosi 55V.

LICZĘ NA NAJLEPSZY i 5.
3 3 3