UWAGA! 30 PUNKTÓW - NAJLEPSZA!

Mam takie zadania :

1. Opuść nawiasy i zredukuj wyrazy podobne:
a) (3x-2y+1)+2(x+3y-2)=
b) (-3)(-2a+3b-4)-4(a+½b-2)=
c) (4x²+1,5x-2)(-2)+(-1,5)(x²-4x-1)=
d) 5(6ab-4a-2b+1)-4,5(a-2ab+b-4)=
e) 2a(b-3a-4)-4b(a+2b-3,5)+(6a²+8a)=
f) (-3x)(2x+4y+1,8)+(2,5y-3x-1)(-4x)=
g) (-½)(x-4y)+x-y+2)(-3x)+3x²=
h) (mn-3m+4n-2)(-3m)+2mn(-4m+6)=
i) (5a-2b)3b+2a-3b)a-b²=
j) 4x(x+y)+3(x²-xy)-5xy=
c) -x(4xy-5a)+3y(x²-1)+x(xy-5a)=

2. Opuść nawiasy. Zredukuj wyrazy podobne. Oblicz wartości otrzymanego wyrażenia dla podanych wartości zmiennych.

a) 5x(x-1)+(2x-1)y+4x-2+(-2xy) dla x=-1, y=0
b) (a-2b)(-a)+2a(b-1)-b(3a-b) dla a=½, b=-1
c) (x-2y-1)(-4)-(2x+3y+2)(-2x)+2(-6yx) dla x=-2, y=-1
d) (-2a)(3b-2a-1)-3b(4b+2+3a)+(-2a) dla a=-½, b=½

3. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias :

a) 12x²y-20x³y+16x²y²=
b) 3ab³+6ab²-18ab=
c) 15x³y²+10x²y-20x²y³=
d) 4ax-8ax²-12ax³=
e) 40m²n-20mn²+30mn=
f) 20ab²+10³b³-25ab=
g) 18x²yb-27xa-36ax²=
h) -4a³y-15a⁴b²+20a³b⁴=

4. Uprość podane wyrażenia:

a) (3x-6):3
b) 2(3a-9b)/3 - 3(2a-4b)/2
c) x(2x+6/2-6x-9/3)
d) 2x*x-7/3+x*x-1/3

Mam nadzieję, że choć trochę pomożecie . (:
Będzie oczywiście naj .

2

Odpowiedzi

2010-03-07T16:02:34+01:00
Mam nadzieję, że pomogę ;]

1)
a) (3x- 2y +1 ) + 2(x + 3y - 2 )=3x-2y+1+2x+6y-4=5x+4y-3
b) (-3)(-2a + 3b - 4) -4 (a+ ½b - 2) =6a-9b+12-4a-2b+8=2a-11b+20
c) (4x² + 1,5x - 2)(-2) + ( -1,5)(x²-4x -1 ) =-8x²-3x+4+(-1,5x²+6x+1,5)
=-8x²-3x+4-1,5x²+6x+1,5=-6,5x²+3x+5,5
d) 5(6ab - 4a - 2b +1) - 4,5(a- 2ab + b - 4 ) =30ab-20a-10b+5-(4,5a-9ab+4,5b-18)=30ab-20a-10b+5-4,5a+9ab-4,5b+18=39ab-24,5a-14,5b+23=-24,5a-14,5b=39ab+23
e) 2a(b - 3a - 4) - 4b(a + 2b - 3,5) + (6a²+8a)=2ab-6a²-8a-4ab-8b²+14+6a²+8a=-2ab-8b²+14=-8b²-2ab+14
f) (-3x)(2x + 4y + 1,8 ) + (2,5y - 3x - 1)(-4x)=-6x²-12xy-5,4+(-10xy+12x²+4x)=-6x²-12xy-5,4-10xy+12x²+4x=6x²+4x-22xy-5,4
g) (-½)(x-4y)+ ( x - y + 2)(-3x) + 3x² =-½x+2y-3x²+3xy-6x+3x²=-6½x+2y+3xy
h) (mn - 3m + 4n -2 )(-3m) + 2mn(-4m + 6)=-3m²n+9m²-12mn+6m-8m²n+12mn=-5m²n+9m²+6m=9m²-5m²n+6m
i) (5a - 2b)3b + (2a - 3b) a-b² =15ab-6b²+2a²-3ab-b²=2a²-7b²+12ab
j) 4x(x + y) + 3(x² - xy) - 5xy =4x²+4xy+3x²-3xy-5xy=7x²-4xy
k) -x(4xy - 5a) + 3y(x² - 1) + x(xy - 5a ) =-4x²y+5ax+3x²y-3y+x²y-5ax=-3y

Mam nadzieję, że resztę zrobią inni Użytkownicy - jak na razie udało mi się zrobić tylko tyle :|
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:30:47+01:00
1. Opuść nawiasy i zredukuj wyrazy podobne:
a) (3x-2y+1)+2(x+3y-2)=3x-2y+1+2x+6y-4=5x+4y-3
b) (-3)(-2a+3b-4)-4(a+½b-2)=6a-9b+12-4a-2b+8=2a-11b+20
c) (4x²+1,5x-2)(-2)+(-1,5)(x²-4x-1)=-8x²-3x+4-1,5x²+6x+1,5=-9,5x²+3x+5,5

d) 5(6ab-4a-2b+1)-4,5(a-2ab+b-4)=30ab-20-10b+5-4,5a+9ab+18=39ab+3-10b-4,5a

e) 2a(b-3a-4)-4b(a+2b-3,5)+(6a²+8a)=2ab-6a²-8-4ab-8b²+14b

f) (-3x)(2x+4y+1,8)+(2,5y-3x-1)(-4x)=-6x²-12xy-5,4x+10xy+12x²+4x=6x²-2xy-1,4x

g) (-½)(x-4y)+x-y+2)(-3x)+3x²=-½x+2y-3x²+3xy-6x=-3x²+3xy+2y-6,5x

h) (mn-3m+4n-2)(-3m)+2mn(-4m+6)=-3m²n+9m²-12mn+6m-8m²n+12mn =-11m²n+9m²+6m

i) (5a-2b)3b+2a-3b)a-b²=15ab-6b²+2a²-3ab-b²=12ab-7b²+2a²

j) 4x(x+y)+3(x²-xy)-5xy=4x²+4xy+3x²-3xy-5xy= 7x²-4xy

c) -x(4xy-5a)+3y(x²-1)+x(xy-5a)=-4x²y+5ax+3x²y-3y=-x²y+5ax-3y

2. Opuść nawiasy. Zredukuj wyrazy podobne. Oblicz wartości otrzymanego wyrażenia dla podanych wartości zmiennych.

a) 5x(x-1)+(2x-1)y+4x-2+(-2xy) dla x=-1, y=0
5x(x-1)+(2x-1)y+4x-2+(-2xy)= 5x²-5x+
2xy-y+4x-2-2xy=-y+4x-2
-4-2=-6

b) (a-2b)(-a)+2a(b-1)-b(3a-b) dla a=½, b=-1
(a-2b)(-a)+2a(b-1)-b(3a-b)=
-a²+2ab+2ab-2a-3ab+b²=-a²-2a-ab+b²
-½²-2½-½(-1)+(-1)²=-1/4-1+1/2+1=-1/4+2/4=1/4

c) (x-2y-1)(-4)-(2x+3y+2)(-2x)+2(-6yx) dla x=-2, y=-1
(x-2y-1)(-4)-(2x+3y+2)(-2x)+2(-6yx)= -4x+8y+4-(-4x²-6xy-4x)-12yx=
=-4x+8y+4+4x²+6xy+4x-12yx=4x²-6xy+8x+8y+4
4(-2)²-6(-2)(-1)+8(-2)+8(-1)+4=16-12-16-8+4=-16

d) (-2a)(3b-2a-1)-3b(4b+2+3a)+(-2a) dla a=(-½), b=½
(-2a)(3b-2a-1)-3b(4b+2+3a)+(-2a)= -6ab+4a²+2a-12b²-6b-9ab=-15ab+4a²+2a-12b²-6b
-15(-½)½+4(-½)²+2(-½)-12(½)²-6½= 15/4 +1-1-3-3=-9/4

3. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias :

a) 12x²y-20x³y+16x²y²= 4x²y(3-5x+4y)
b) 3ab³+6ab²-18ab=3ab(b²+2b-6)
c) 15x³y²+10x²y-20x²y³=5x²y(3xy+2-4y²)
d) 4ax-8ax²-12ax³=4ax(1-2x-3x²)
e) 40m²n-20mn²+30mn=10mn(4m-2n+3)
f) 20ab²+10³b³-25ab=5ab(4b+2a²b²-5)
g) 18x²yb-27xa-36ax²=6x(3xyb-4,5a-6ax)
h) -4a³y-15a⁴b²+20a³b⁴=a³(-4y-15ab²+20b⁴)

4. Uprość podane wyrażenia:

a) (3x-6):3=2x-2
b) 2(3a-9b)/3 - 3(2a-4b)/2 =2(a-3b)-3(a-2b)
c) x(2x+6/2-6x-9/3)= x(2x+3-6x-3)=x(-4x)=-4x²
d) 2x*x-7/3+x*x-1/3=2x²+x²-2=3x²-2
1 5 1