1)Prostopadłościan o wymiarach 20cm x 40cm x 60cm przetopiono na walec o promieniu podstawy 15 cm.Oblicz z dokładnością do 1cm wysokość tego walca.

2) Ile szklanek w kształcie walca o średnicy podstawy 4cm i wysokości 16cm możemy napełnić przynajmniej do 2L soku?

2

Odpowiedzi

2010-03-07T16:11:25+01:00
1)V prostopadłościanu= 20*40*60=48000 cm³
V walca=48000 cm³
V walca=π*r²*h
π*r²*h=48000/:πr²
h=48000:πr²=48000:π15²=48000:π225=213⅓:π=67,94 cm
Odp. Wysokość tego walca wynosi ok. 67,94 cm.
2)V szklanki=π*r²*h=π*2²*16=π*4*16=64π=200,96 cm³
2 l to 2000 cm³
2000 cm³:200,96 cm³=9,95
Odp. Można napełnić przynajmniej 9 szklanek
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:12:54+01:00
1)
objetosc prostopadłoscianu = objętosc walca
a*b*c = πr² * H
20*40*60 = π 15² *H
48000 = 225π * H
48000/225π = H
213⅓ π=H
H≈213,33 * 3,14
H≈669,86
H≈670 cm

2) 2l= 2000ml = 2000cm³
srednica/2 = promien (r) = 2
V szklanki = πr²*H
V szklanki = π 4*16
V szklanki = 64π
V szklanki ≈ 64*3,14 ≈ 201cm³

2000 / 201 = 9,95 odp mozemy napełnić 9 takich szklanek