Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:24:29+01:00
W 1787 roku król Ludwik 16 zwołuje zgromadzenie Notablów w celu uchwalenia nowych podatków, lecz głosowanie nie przynosi skutków. W 1789 król zwołuje stany generalne(parlament), stan 3 ogłasza się zgromadzeniem narodowym, ich celem było uchwalenie konstytucji ( konstytuanta) 14 lipca 1789r lud Paryż zdobywa bastylię , więzienie symbolizujące absolutyzm królewski, symbolem rewolucjonistów była trójkolorowa kokarda, barwy Paryża czerwony, niebieski dynastii Burgonów biały. W sierpniu konstutuanta uchwaliła deklarację praw człowieka, obywatel jest każdemu równy. W 1791 uchwalenie konstytucji, Francja monarchią konstytucyjną