Zaprojektuj doświadczenie, którego celem będzie reakcja zobojętniania wodorotlenku baru. Napisz równanie reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz skróconej jonowej.
podaj:
opis doświadczenia:
obserwacje:
wniosek:
zapis cząsteczkowy równania reakcji:
zapis jonowy równania reakcji:
skrócony zapis jonowy równania reakcji:
Z GÓRY DZIĘKI!!!


PS. Jest to zadanie 119 z 64 strony z ćwiczeń "Chemia nowej ery" do 2 klasy gimnazjum

1

Odpowiedzi

2010-03-07T20:25:54+01:00
Opis doświadczenia: Do probówki z roztworem wodorotlenku baru dodano dwie krople fenoloftaleiny. Następnie wkraplano roztwór kwasu chlorowodorowego, aż do odbarwienia roztworu.
Obserwacje: Roztwór wodorotlenku baru z fenoloftaleiną miał zabarwienie malinowe. Po dodaniu kwasu chlorowodorowego nastąpiło odbarwienie roztworu.
Wniosek: W tej probówce zaszła reakcja zobojętniania między wodorotlenkiem baru, a kwasem chlorowodorowym.
Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O
Zapis jonowy równania reakcji:
Ba(2+) + 2OH(-) + 2H(+) + 2Cl(-) → Ba(2+) + 2Cl(-) + 2H2O
Skrócony zapis jonowy reakcji:
2OH(-) + 2H(+) → 2H2O /:2
H(+) + OH(-) → H2O