Zadanie 1 .
Połącz przyimki i rzeczowniki w poprawne wyrażenia przyimkowe. Użyj rzeczowników w odpowiedniej formie. Określ formy przypadków.
do ojczyzna
ku bój
na zabory
spod kasztanka
pod lasem
...............-...................
..............-....................
...............-...............
...............-.............
................-.................
Zadanie 2 .
Ułóż zdania mające związek z reprodukcją obrazu Wojciecha Kossaka , przedstawiającego Józefa Piłsudskiego . Zastosuj w nich wyrażenia utworzone w zadaniu na gorze .
PROSZĘ O PILNE ZROBIENIE MI ZADAŃ ZDJĘCIE JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO JEST W ZAŁĄCZNIKU ZADANIA NA DZIŚ !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T18:38:48+01:00
1.
Ku Ojczyźnie - celownik
Do boju- dopełniacz
Spod zaboru- dopełniacz
Na kasztanka - biernik
Pod lasem - narzędnik

2.
Józef Piłsudzki na kasztanku, wyruszył ku Ojczyźnie. Swoją podróż zaczął pod lasem z okrzykiem : "Do boju"! Podróż miała na celu wydostanie Polski spod zaboru.
81 4 81