1. Korzystając z układu okresowego pierwiastków, uzupełnij informacje dotyczące atomu pierwiastka chemicznego oznaczonego symbolem Ca (przyjmij, że: 41 to masa atomowa, 20 to liczba atomowa).
a) nazwa
b) liczba elektronów
c) liczba protonów
d) liczba neutronów
e) liczba elektronów walencyjnych
f) liczba powłok elektonowych
g) rozmieszczenie elektronów na poszczególnych powłokach
h) wzór sumaryczny tlenku, w którym ten pierwiastek ma najwyższą wartościowość
i) zawartość procentowa tlenu w tlenku z punktu h
j) rodzaj wiązania chemicznego w tlenku z punktu h

2. Zapisz i zbilansuj równania reakcji chemicznych, używając symboli i wzorów chemicznych, podaj typ reakcji chemicznej, wskaż substraty.
a) tlenek srebra(I) -> srebro + tlen
b) tlenek siarki (VI) + woda -> kwas siarkowy (VI)
c) magnez + kwas azotowy (V) -> azotan (V) magnezu + wodór

3. Podkreśl substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie:
cukier, siarka, chlorek sodu, mąka, ocet, piasek, kreda, nafta, benzyna, alkohol

Z góry dzięki i proszę o numerowanie zadań!

1

Odpowiedzi

2010-03-07T16:49:07+01:00
Zad.1
a) wapń
b) 20
c) 20
d) 41-20=21
e) 2 (bo druga grupa)
f) 4 ( czwarty okres)
g) K2 L8 M8 N2 Lub 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
h) CaO
i) Masa CaO = Masa Ca + Masa O = 41 + 16 = 57

57 - 100%
16 - x% X%=(16 * 100%) / 57= 28,1 %
h) Z elektroujemności. Elektroujemność tlenu = 3,5 Elektroujemność wapnia= 1,0 tak więc 3,5-1,0 =2,5 co pokazuje nam, że wiązanie w tym tlenku jest jonowe (wiązanie jonowe jest zawsze gdy różnica wychodzi nam większa od 1,7)

Zad 2.

Ag2O - > 2 Ag + 0,5 O2
SO3 + H2O -> H2SO4
Mg + HNO3 -> MgNO3 + 0,5 H2 (wydziela się)

Zad. 3
Rozpuszczają się: cukier, chlorek sodu, ocet, alkohol