Odpowiedzi

2010-03-07T16:13:54+01:00
Odkrycie elektronu- 1897 . Pod koniec XIX wieku, w 1897 roku, sir Joseph J. Thomson, badając wyładowania elektryczne w gazach rozrzedzonych, odkrył istnienie ujemnie naładowanej cząstki mniejszej od atomu. Cząstkę tę nazwano elektronem. Po odkryciu elektronu Thomson zaproponował tzw. model puddingu śliwkowego budowy atomu.

Planetarny model atomu -1911. Doświadczenie przeprowadzone przez Ernesta Rutherforda w 1911 roku umożliwiło rozwój wiedzy na temat budowy atomu. Strumień cząstek został skierowany na folię ze złota. Rutherford zauważył, że większość cząsteczek przechodziła przez folię, a ich uderzenie w ekran wywoływało słabe rozbłyski. Nieliczne cząstki ulegały odchyleniu, przechodząc przez foli, a mniej więcej jedna na 20 000 odbijała się od folii i zawracała w stronę źródła emisji.

Teoria atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii- 1808. Założenia budowy materii przedstawił John Dalton, ale do końca XIX wieku atom wyobrażano sobie jako niezwykle małą, niepodzielną kuleczkę.2010-03-07T17:24:32+01:00
Demokryt z Abdery (ok. 460 – ok.370 p.n.e.)
Urodził się w Abderze. Studiował filozofię u Leucypa. Jest założycielem starożytnego atomizmu. Twierdził, że natura jest ciągłym ruchem
materialnych, niepodzielnych i wiecznych cząstek, których
połączenie daje w efekcie różnorodne ciała. Uważał, że wszystko ma swoją przyczynę.

John Dalton (1766 - 1844):
Zasłużył się w chemii, odkrywając prawo ciśnień cząstkowych oraz prawo stosunków wielokrotnych, a także w medycynie - opisał wadę wzroku nazywaną daltonizmem. Na jego cześć nazwano jednostkę masy atomowej. Uważał, że materia składa się z niepodzielnych i niezniszczalnych atomów, wszystkie atomy jednego pierwiastka są identyczne oraz, że atomy nie mogą zostać stworzone lub zniszczone i jeśli związek ulega rozkładowi, atomy pozostają niezmienione.

Isaac Newton(1643-1727):
W fizyce zasłużył się odkryciem prawa powszechnego ciążenia, zasady zachowania pędu oraz momentu pędu i zasad dynamiki. Na jego cześć nazwano jednostkę siły. Głosił, że na cząstki światła działa siła pochodząca od materii i działająca tylko w jej sąsiedztwie.

Michael Faraday(1791- 1867):
Był profesorem Instytutu Królewskiego i Uniwersytetu w Oksfordzie. Odkrył benzen oraz metodę skraplania gazów. Stwierdził, że diamagnetyzm jest powszechną właściwością materii, odkryty zaś przez niego paramagnetyzm – właściwością szczególną niektórych jej rodzajów.
2010-03-07T17:55:13+01:00
John Dalton (1766 - 1844):Odkrył prawo ciśnień cząstkowych, prawo stosunków wielokrotnych. W medycynie opisał wade wzroku. Jego nazwiskiem nazwano jednostke masy atomowej.

Isaac Newton(1643-1727) odkrył prawo powszechnego ciążenia, zasady zachowania pędu, zasady dynamiki. Jego nazwiskiem nazwano jednostkę sily.

Michael Faraday(1791- 1867): Slynny profesor Instytutu Królewskiego oraz Uniwersytetu w Oksfordzie. jego odkrycie to benzen i metoda skraplania gazów. Odkrył też ze diamagnetyzm jest właściwością materii.

krótko i na temat ;) pozdrawiam ;))