1oblicz stosunek masowy pierwiastków w:
a) bromku wapnia CaBr2
b)tlenek żelaza(III) Fe2O3
2oblicz skład procentowy pierwiastków w nastepujacych zwiazkach chemicznych:
a)tlenku siarki(VI)
b)siarczku glin

do pytania 2 tlenek siarki (VI)%siarki i % tlenu czyli 2 działania
tak samo do siareczek glinu %siarki %glinu

2

Odpowiedzi

2010-03-07T16:37:12+01:00
1a)
ca=40
2br=160
40:160=1:4
b)
fe2=112
o3=48
112:48=2,333:1
2a)so3=32+3*16=80u
s=80:32=40%

03=100%-40%=60%
b)al2s3=2*27+3*32=150
al2=150:54=36%

s3=100%-36%=64%
2 3 2
2010-03-07T16:53:53+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
a)CaBr2
mCa : mBr = 40u : 2*80u
mCa : mBr = 40 : 160
mCa : mBr = 1 : 4

b)Fe2O3
mFe : mO = 2*56u : 3*16u
mCa : mBr = 112 : 48
mCa : mBr = 7 : 3

2.
a)tlenku siarki(VI)
mSO3=32u+3*16u=80u
80g SO3--------100%
32g siarki------x%
x=32*100/80
x=40% siarki

80g SO3--------100%
48g tlenu------x%
x=48*100/80
x=60% tlenu

b)siarczku glin
mAl2S3=2*27u+3*32u=150u
150g Al2S3------100%
54g glinu--------x%
x=54*100/150
x=36% glinu

150g Al2S3------100%
96g siarki--------x%
x=96*100/150
x=64% siarki
5 4 5