Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:34:12+01:00
1. a)Cecha jednoznaczności, czyli dana trójka nukleotydów koduje zawsze tylko jeden i ten sam rodzaj aminokwasu. W ten sposób ekspresja określonej informacji genetycznej da określone białko.
b) bezprzecinkowość- między trójkami kodującymi nie ma zadnych dodatkowych elementów i odczytywane są one zawsze jedna po drugiej
c) zdegenerowany- oznacza, że jeden aminokwas może być kodowany przez kilka różnych tripletów

2. DNA: TAGCATTCCTAT
RNA: UAGCAUUCCUAU
co do drugiego zadania nie jestem pewna czy o to w nim chodzi
  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T21:07:36+01:00
1.
trójkowy-podstawową jednostką informacyjną w DNA jest zawsze trójka leżących obok siebie nukleotydów zwana tripletem lub kodonem,która koduje tylko jeden aminokwas.

jednoznaczny-konkretny kodon koduje tylko jeden odpowiadający mu aminokwas

zdegenerowany-jeden aminokwas może być zakodowany przez kilka trójek,a wynika to z tego,że kodonów jest więcej,a aminokwasów mniej

2.
Zasada komplementarności zasad z DNA na RNA

DNA - RNA
T - A
A - U
C - G
G - C

czyli

DNA: TAGCATTCCTAT
RNA: AUCGUAAGGAUA