Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:12:12+01:00
1.Rozwiąż równania.
a) 6x= 3 /:6
x=1/2

b) -3x= 7 /:(-3)
x=-7/3

c) 2x= 1/5 /:2
x=0,75

d) 1,2x= 4,8 /:1,2
x=4

e) 1/3= 3 /*3
x=9

f) -1/3x= -5 /*(-3)
x=15

g) 3/4x= -4/9 /*4/3
x=-16/27

h) 0,1x= -7 /*10
x=-70
1 5 1
2010-03-07T16:14:08+01:00
Zad. 1
a) 6x= 3
x=3/6
x=1/2
b) -3x= 7
3x=-7
x=-7/3
c) 2x= 1/5
x=0,1
d) 1,2x= 4,8
x=4
e) 1/3x= 3
x=9
f) -1/3x= -5
-x=-15
x=15
g) 3/4x= -4/9
x=-16/27
h) 0,1x= -7
x=-70
2010-03-07T16:15:56+01:00
A) 6x= 3 /6
x=0,5

b) -3x= 7 /-3
x=-2⅓

c)2x= 1/5 /2
x=0,1

d) 1,2x= 4,8 /1,2
x=4

e) 1/3x= 3 (w podanym przez ciebie przykladzie nie bylo x)
x=9

f) -1/3x= -5
x=15

g) 3/4x= -4/9
x=-¹⁶/₂₇

h) 0,1x= -7 /*10
x=-70