1. Czym różniły się zakony rycerskie, od zwykłych zakonów?
2. Jakie zakony rycerskie powstały w Jerozolimie? Z kąd pochodzą ich nazwy ?
3. Czym zajmowały się te zakony w Ziemi Świętej?
4. Kto, kiedy i w jakim celu sprowadził Krzyżaków do Polski ?
6. Czy decyzja o sprowadzeniu Krzyżaków byłą słuszna z punktu widzenia Prusów i Polaków. Uzasadnij

2

Odpowiedzi

2010-03-07T16:21:02+01:00
2 Zakony powstałe w tym okresie w Królestwie Jerozolimskim to:

* templariusze – zatwierdzony w 1128 r. międzynarodowy zakon "rycerzy świątyni", wśród których dominowali rycerze z Francji; obecnie już nie istniejący
* joannici Zakon Rycerzy Jerozolimskiego Szpitala św. Jana Chrzciciela) – zwani obecnie Suwerennym Rycerskim Zakonem Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego, z Rodos i Malty – zatwierdzony w 1154 r. zakon o charakterze międzynarodowym
* lazaryci – Zakon Rycerzy Szpitalników św. Łazarza z Jerozolimy) – utworzony ok. 1170 r. i złożony początkowo z trędowatych braci-rycerzy
* bożogrobcy – utworzony w 1099 r. przez Gotfryda z Bouillon, księcia Dolnej Lotaryngii i władcy Królestwa Jerozolimy jako rycerska kapituła opiekunów Grobu Bożego
* zakon Mountjoy – utworzony w 1180 r. w zakon hiszpański
* zakon krzyżacki – utworzony w 1191 r. zakon niemiecki
* zakon św. Tomasza z Akki - utworzony w 1192 r. zakon angielski
* Zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą - utworzony przed 1219 r. i istniejący do dzisiaj na terenie Czechów

3. Ziemia Święta:
- Nazaret w Galilei : gdzie Maryję odwiedził anioł, anonsując Zwiastowanie i gdzie żył Jezus przez 30 lat, na łonie Świętej Rodziny.
- Betlejem w Judei : miejsce urodzenia Jezusa w grocie, Króla Wszechświata.
4 3 4
2010-03-07T16:22:12+01:00
1.różniły sie tym że walczyli w wojnach a zwykle zakony pomagały ludnosci lub ich chronili
2.Krzyżacy-od czarnego krzyża na tarczy koloru białego
templariusze-wywodzili sie z rycerstwa francuskiego
joannici-wywodzili sie z rycerstwa włoskiego
3.bronili pielgrzymów od niewierców np. Arabów
4.w 1226 r. książe mazowiecki Konrad Mazowieckiw celu nawrócenia Prusów z pogaństwa
5.nie była słuszna gdyż krzyżacy mordowali polaków i prusów a z czasem stał sie najwiekszym wrogiem Polski
6 4 6