Jako zadanie domowego mam do zrobienia jedno z trzech poniższych zadań (do wyboru) niestety mam ogromny problem , bardzo proszę o pomoc .
Zadanie jest na ocenę .

1.Opisz, w jaki sposób Leopold Staff nawiązuje w wierszu Przedśpiew do idei renesansowego klasycyzmu . Uwzględnij obrazowanie , tonację , odwołania do światopoglądu epoki odrodzenia.

2.Dokonaj analizy porównawczej pieśni ,,Patrzaj,jako śnieg po górach się bieli" z ,,Pieśnią zimową Horacego"

a) wskaż w tekście Horacego cztery elementy świata przedstawionego , które pominął Kochanowski : powiedz , jakich zamienników użył polski poeta)

b)wyjaśnij,w jakim celu polski naśladowca dokonał tych zmian:

c)opisz,w jaki sposób Kochanowski chrystianizuje wątki obecne w pieśni Horacego:

d) przedstaw obrazy poetyckie zawarte w ostatnich zwrotkach obu pieśni , określ,czym różnią się pod względem tonacji emocjonalnej;

e) określ filozoficzne tezy obu utworów,wymień argumenty ,które przytaczają poeci.

3.Porównaj pieśń ,,Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony" z pieśnią Horacego Poeta - ptak

a) wskaż w obu wierszach wątki autobiograficzne : rozstrzygnij ,który poeta mocniej je akcentuje;

b)biorąc pod uwagę realia geograficzne w obu tekstach , odpowiedz ,czym różni się zakres wiedzy o świecie człowieka renesansu od horyzontu człowieka antyku;

c) określ przesłania obu wierszy , podaj hasło ,do jakiego odwołują się obaj poeci.

1

Odpowiedzi

2010-03-07T18:22:50+01:00
Odpowiedź do punktu nr.1

Wutworze tym wyraźnie widać nawiązanie do poglądów stoików,którzy to mówią,żewszelkie troski i nieszczęścia należy przyjmować rozumowo,że dzieki umysłowi można stać się człowiekiem,któremu leży na sercu dobro drugiego człowieka,że nie jest on obojętny na zło i tragedie,które są wokół nas..Myśla przewodnią stają się tu hasła humanistyczne,i zgodnie z powiedzeniem Terencjusza uważa,że z rzeczy ludzkich nic nie jest mu obce.
Stoicy głosili pogląd,że należy zachować równowagę duchową i życ w zgodzie z naturą i rozumem.Ludzie ci potrafili zachować spokój i pogodę ducha bez względu na okoliczności.


20 2 20