1. Zapisz symbolem wyrażenia :
a . kwadrat sumy liczby k i m.
b.iloraz liczby x i y/3
c.połowa kwadratu różnicy liczby a i b .
d. iloczyn sumy liczby x i y i liczby 3

2.Zapisz w postaci sumy :
a.(x-5) ²
b. (5z-3t)²
c. (4y+1)²
d.(5a-7b)(5a+7b)

1

Odpowiedzi

2010-03-07T16:24:10+01:00
1.
a)kwadrat sumy liczby k i m- (k+m)²
b)iloraz liczby x i y/3 - x : (y/3)
c)połowa kwadratu różnicy liczby a i b - ½(a-b)²
d) iloczyn sumy liczby x i y i liczby 3- (x+y) * 3

2.
a) (x-5)² = (x-5)(x-5) = x²-5x-5x+25 = x²-10x+25
b) (5z-3t)² = (5z-3t)(5z-3t) = 25z²-15tz-15tz+9t² = 25z²-30tz+9t²
c) (4y+1)² = (4y+1)(4y+1) = 16y²+4y+4y+1 = 16y²+8y+1
d) (5a-7b)(5a+7b) = 25a²+35a-35a-49b²= 25a²-49b²