Odpowiedzi

2010-03-07T16:21:36+01:00
STRESZCZENIE ROZDZIAŁU EWANGELII

Rz 12,1-21

W liście do Rzymian św. Paweł prosi nas abyśmy nie brali wzoru do postępowania z tego świata lecz aby każdy dbał o siebie tak, aby przez swoje życie spodobać się Bogu.
Mówi, że nikt nas nie może się zbytnio wywyższać, lecz mamy sądzić o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu z nas w wierze wyznaczył.
Każdy człowiek powinien przeciwstawiać się złu i podążać za dobrem. Musimy troszczyć się o wszystkich ludzi, odnosić się do nich z szacunkiem.
Św. Paweł uczy nas, że w miłości braterskiej powinniśmy być życzliwi, w modlitwie wytrwali, w ucisku – cierpliwi. Mamy weselić się nadzieją i pełnić służbę Panu.

Każdy chrześcijanin jest zobowiązany do miłości nieprzyjaciół. Św. Paweł pisze:

"BŁOGOSŁAWCIE TYCH, KTÓRZY WAS PRZEŚLADUJĄ! BŁOGOSŁAWCIE, A NIE ZŁORZECZCIE! WESELCIE SIĘ Z TYMI, KTÓRZY SIĘ WESELA, PŁACZCIE Z TYMI, LTÓRZY PŁACZĄ. NIE GOŃCIE ZA WIELKOŚCIĄ, LECZ NIECH WAS POCIĄGA TO, CO POKORNE. NIE UWAŻAJCIE SAMI SIEBIE ZA MĄDRYCH! NIKOMU ZŁEM ZA ZŁO NIE ODPŁACAJCIE".

O ile jest to możliwe, mamy żyć w zgodzie z każdym człowiekiem. Sami nie możemy wymierzać sobie sprawiedliwości, gdyż to należy do Boga.
A gdy nieprzyjaciel cierpi głód – powinniśmy go nakarmić, a gdy jest spragniony – napoić go.

Głównym przesłaniem listu jest to, że zło powinno być zwyciężane przez dobro.
1 5 1
2010-03-07T16:21:50+01:00
Chrystus opowiedział przypowieść o drzewie figowym. Pewnego razu Pan udał się do ogrodu by zjeść z tego drzewa owoce. Niestety nie znalazł rzadnej figi. Poszedł on do ogrodnika i kazał mu wyrwać to drzewo by nie wyjałowiał ziemi. Ogrodnik powiedział by poczekał rok. On je obłoży i obsypie nawozem, a jeśli nie obrodzi to wtedy je wytnie.
2010-03-07T17:57:00+01:00
Chrystus opowiedział przypowieść o drzewie figowym. Pewnego razu Pan udał się do ogrodu by zjeść z tego drzewa owoce. Niestety nie znalazł rzadnej figi. Poszedł on do ogrodnika i kazał mu wyrwać to drzewo by nie wyjałowiał ziemi. Ogrodnik powiedział by poczekał rok. On je obłoży i obsypie nawozem, a jeśli nie obrodzi to wtedy je wytnie.