Przetłumaczy ktoś ?
I’ve got my eye on a new scandal. The executive producers of Gossip Girl present: Private. When the country’s super rich aren’t at one of NYC’s top prep schools, they are sent to an elite boarding school, like Easton Academy. (Think Constance Billard with dorms) Can you imagine the drama that would unfold if S, B, Little J, and the others all lived together in the same house? I shudder at the thought. Transfer student Reed Brennan doesn’t quite fit in with the others. She’s at Easton on scholarship, and to make matters worse she is placed in Billings House, a dorm that is invitation only. Reed thinks she’s prepared for the cattiness and the rumors, but she is definitely not ready for what’s about to unfold. The girls of Billings House have a lot more than designer clothes in their closets. Best of all, Private airs ONLINE, at Teen.com. You can catch up with the girls of Billings House 3 times a week. New episodes go live every Tuesday, Wednesday and Thurday.

2

Odpowiedzi

2010-03-07T16:21:57+01:00
Ja mieć moje oko o nowym skandalu. Pełnomocnicy producenta Gossip Girl przedstawiają: Prywatny. Kiedy kraj kierownik bogaty przy jednym z NYC ’ s najwyższe prywatne szkoły podstawowe, oni są wysłani do elitarnej szkoły z internatem, lubić Easton Academy. (Think Constance Billard z akademikami) możesz wyobrażać sobie dramat, który rozegrałby się jeśli mało j, i inni wszystko mieszkało razem w takim samym domu? Drżę na myśl. Przenosić Reeda studenckiego Brennan nie całkiem pasowała do innych. Onajest w Easton na stypendium, a co gorsza ona jest postawiona w Billings House, akademik czyli zaproszeniu tylko. Reed myśli ona przygotował się na uszczypliwość i pogłoski ale ona nie jest gotowa z pewnością dla co około rozłożyć. Dziewczyny mają dużo więcej niż ubrania znanego domu mody w swoich szafach wnękowych. Najlepszy ze wszystkich, Prywatne powietrza on-line, przy Teen.com. Możesz doganiać dziewczyny Billings House 3 czasy tydzień. Nowe wydarzenia łączą się co wtorek, środa i czwartek
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:22:10+01:00
Mam oko na nowy skandal. Producenci wykonawczy z Gosip Girl Obecnie: prywatne. Gdy w kraju super bogaci nie są w jednym z góry NYC szkoły są przesyłane do elitarnej szkoły z internatem, jak Easton Academy. (Think Constance Billard z dorms) Czy możesz wyobrazić sobie dramat, który będzie rozwijać, jeśli S, B, Little J., i inni wszyscy mieszkali razem w tym samym domu? Drżę na myśl. Transfer Student Reed Brennan nie całkiem pasuje z innymi. wiem tylko tyle dalej już nie