Całym kościołem kieruje ....
Diecezjami kierują ....
Parafiami kierują ...
Moje spotkanie z Kościołem ma swój początek .........
Moje spotkanie z Kościołem przybiera najwyraźniejszą i najczytelniejszą postać, kiedy ......................
Mój związek z Kościołem domaga się ....................

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:40:48+01:00
Całym kościołem kieruje Bóg.
Diecezjami kierują Biskup
Parafianami kierują kapłani
moje spotkanie z kościołem ma swój początek modlitwy
Moje spotkanie z Kościołem przybiera najwyraźniejszą i najczytelniejszą postać, kiedy się modlę
Mój związek z Kościołem domaga się wiary w Boga.

2010-03-07T16:41:03+01:00
1 Papiez
2 Biskup
3 Proboszcz
4 Na chżcie
5 podczas komuni świetej (chyba)
6 modlitwy (chyba )
2010-03-07T18:09:59+01:00
Całym kościołem kieruje Bóg i papiesz
diecezjami kieruje biskup
parafiami kierują proboszcze
moje spotkanie z kościołem ma swój początek modlitwy i życia wiecznego
Moje spotkanie z Kościołem przybiera najwyraźniejszą i najczytelniejszą postać, kiedy spożywam ciało Jezusa ( opłatek zamienia się w ciało. nazywa się to transubstancjacja)
Mój związek z Kościołem domaga się wiary w trójcę świętą, w świętych, w cudy, zamiana wina w krew a opłatka w ciało chrystusa i w życie wieczne
1 1 1