Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:26:41+01:00
22 grudnia 1990 - wybór na prezydenta RP Lecha Wałęsy
14 lutego 1995 – pogrzeb szczątków króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w katedrze św. Jana w Warszawie.
28 lutego 1995 – powstał Związek Szlachty Polskiej - pierwsza powojenna organizacja szlachecka w Polsce.
23 grudnia 1995 - wybór na prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
2 kwietnia 1997 – przyjęcie Konstytucji RP przez Zgromadzenie Narodowe.
31 maja 1997 – rozpoczęła się VI pielgrzymka papieża Jana Pawła II, zakończyła się 10 czerwca.
9 czerwca 1997 – na uroczystej mszy w Krośnie Jan Paweł II kanonizował świętego Jana z Dukli.
1 sierpnia 1997 – uchwalono nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.
31 marca 1998 – rozpoczęcie przez Polskę rozmów akcesyjnych z Unią Europejską.
26 maja 1998 – w Warszawie została oddana do użytku stacja metra Centrum. Długość jedynego w Polsce metra osiągnęła wówczas 12 km.
18 lipca 1998 – ustawa o podziale kraju na 16 województw.
23 lutego 1999 - wstąpienie Polski do NATO
12 marca 1999 – przyjęcie Polski do NATO.
10 kwietnia 1999 – do Polski dotarli pierwsi uchodźcy z Kosowa
5 czerwca 1999 – rozpoczęła się siódma wizyta papieża Jana Pawła II
1 5 1