Odpowiedzi

2010-03-07T16:26:25+01:00
Właściwości fizyczne wody [edytuj]

* temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0 °C = 273,152519 K
* temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97 °C = 373,12 K
* punkt potrójny 0,01 °C = 273,16 K, 611,657 Pa
* gęstość w temperaturze 3,98 °C: 1 kg/l (gęstość maksymalna).
* temperatura krytyczna: 647,096 K[2] (ok. 374 °C)
* ciśnienie krytyczne: 22,064 MPa[2]
* ciepło właściwe: 4187 J/(kg·K) = 1 kcal
* masa cząsteczkowa: 18,01524 Da
* względna przenikalność elektryczna w stałym polu elektrycznym: 87,9 (0 °C), 78,4 (25 °C), 55,6 (100 °C)
* barwa (woda chemicznie czysta: bezbarwna; w warstwach wielometrowych niebieska[3])
* mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie czysta: klarowna)
* zapach (woda chemicznie czysta: bezwonna)
* konduktywność, σ, lub rezystywność, ρ (dla dobrej jakości wody destylowanej lub demineralizowanej ρ > 18 MΩm)
* twardość (woda chemicznie czysta: 0)
o twardość ogólna
o twardość węglanowa (przemijająca)
o twardość niewęglanowa (trwała)
* odczyn (woda chemicznie czysta: pH 7,0)
o utlenialność wody (woda chemicznie czysta: 0)

Cząsteczki wody są nieliniowe, a wiązania H-O są silnie spolaryzowane i stąd woda ma trwały moment dipolowy – czyli jest silnie polarna. Kąt między wiązaniami tlen-wodór wynosi ok. 105°. W postaci lodu kąt między tymi wiązaniami jest równy ok. 108°.

Gdy podda się wodę ciśnieniu większym niż 3900 MPa woda zwiększa gęstość do około 1,5 g/cm³ i powstaje lód o temperaturze powyżej 0 °C.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:28:52+01:00
Fizyczne :
-ciecz
-bezbarwna
-bezwonna
-zmienia swoje stany skupienia
-jest polarna

chemiczne:
-reaguje z metalami
-jest rozpuszczalnikiem dla wielu związków organicznych
-nie pali się
-nie podtrzymuje spalania
2 5 2