Napisz program w Turbo Pascalu, który w tablicy dwuwymiarowej o rozmiarach 20x20 wprowadzi liczby losowe do wszystkich komórek oprócz komórek leżących po przekątnych, którym przypisze wartość 0.
Jak coś to piszcie PW nie wiem jak zrobić to zadanie liczę na Waszą pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:32:54+01:00
Program przekatnatablica;
uses CRT;
var
i,j:integer;
tablica:array[1..20,1..20] of integer;
begin
Clrscr;
Randomize;
for i := 1 to 20 do
for j := 1 to 20 do
if i <> j then tablica[i,j] := random(100) else tablica[i,j] := 0;
readln;
end.

Myślę, że powinno pasować, program kompiluje się bez żadnych problemów.