Robotnik upuścił z wysokości 140cm kamień. Ciężar kamienia wynosi 2 N. Oblicz energię potencjalną i kinetyczną kamienia na wysokości 40 cm nad powierzchnią ziemi.(Przyjmij, że energia potencjalna kamienia na powierzchni ziemi jest równa zeru, a opór powietrza jest znikomy.

bardzo proszę.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:33:29+01:00
Robotnik upuścił z wysokości 140cm kamień. Ciężar kamienia wynosi 2 N. Oblicz energię potencjalną i kinetyczną kamienia na wysokości 40 cm nad powierzchnią ziemi.(Przyjmij, że energia potencjalna kamienia na powierzchni ziemi jest równa zeru, a opór powietrza jest znikomy.

h1=140cm=1,4m
Q=2N
Ep1=mgh=Qh
Ep1=1,4*2
Ep1=2,8 J

h2=40cm=0,4m
Ep2=0,4*2
Ep2=0,8 J

z zasady zachowania energii mamy:
Ep1+Ek1=Ep2+Ek2
2,8 J+0=0,8J+Ek2
Ek2=2J

Ek2=2J Ep2=0,8 J
2010-03-07T16:34:58+01:00
Dane:
h₁ = 140 cm = 1,4 m
h₂ = 40 cm = 0,4 m
g = 10 [m/s²]
Fc = 2 N
Rozw.:
Fc = m × g
m = Fc / g = 2N / 10 [m/s²] = 0,2 kg
Energia potencjalna na maksymalnej wysokości
Ep₁ = m × g × h₁ = 0,2 kg × 10 [m/s²] × 1,4 m = 2,8 J
Energia potencjalna na wysokości h₂
Ep₂ = m × g × h₂ =0,2 kg × 10 [m/s²] × 0,4 m = 0,8 J
Energia kinetyczna na tej wysokości to (z zasady zachowania energii mechanicznej) :
Ek = Ep₁ - Ep₂ = 2,8 J - 0,8 J = 2 J