Energia kinetyczna kamienie, w chwili gdy został on wyrzucony pionowo do góry, wynosiła 100J. Ciężar kamienia wynosi 2 N. Jak wysoko wzniesie się kamień? Jaka będzie na tej wysokości energia potencjalna kamienia? (Przyjmij, że energia potencjalna kamienia na powierzchni ziemi jest równa zeru, a opór powietrza jest znikomy).

proszę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:40:16+01:00
Korzystamy z zasady zachowania energii
Ek=Ep rzut do góry zatem energia kinetyczna zamienia się na potencjalną
ciężar kamienia mg=2N g=9,81 m/s^ zatem
mv^2/2 = mgh v^2 oznacza v do potęgi grugiej
Ek=100 J Zatem
100J = mgh
100J = 2*h
h=100/2=50 m wzniesie się na 50m opory zaniedbano
Ep ciała na wysokości 50m zgodnie z zasadą zachowania energii Ep= 100J