Zad3
Metalowa kulka, rzucona ukośnie pod kątem a(alfa)=30stopni do poziomu dwukrotnie znalazła się na tej samej wysokości. Raz po upływie czsu t1=0,3s od chwili wyrzucenia a drugi raz po czasie t2=0,5 s. Oblicz wartość prędkości początkowej kulki Vo.
Zad4
Metalowa szyna o długości l=12m i masie m=1500kg leży na dwu podporach . Jedna podpora umieszczona jest w odległości a1=2m od końca szyny a druga w odległości a2=4m od drugiego końca szyny. Jaką siłą F trzeba nacisnąć ten koniec szyny aby przeciwny uniósł się do góry????
Zad5
Kulka szklana opada w wodzie z przyspieszeniem o wartości a=3,2m/s2. Obliczyć gęstość szkła z którego wykonano kulkę. Opory ruchu pomijamy.
Rozpisać i zad5 wyjaśnić.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-04-17T00:06:07+02:00
Zad3
Składowa pionowa pędkości kulki jest taka że kulka wznosiła się przez 0,4s. Dlatego znalazła się dwa razy na tej samej wysokości: raz wznosząc się a raz spadając.
Jaka ma wartość ta składowa ?
Vp=v0p-gt
ponieważ po 0,4s skladowa pionowa =0 to 0=V0p-gt czyli v0p=gt
A ponieważ kulka rzucona była pod katem 30 st do poziomu więc prędkość poczatkowa V0p/V0=sinα czyli v0=V0p/sinα
czyli V0=gt/sinα
V0=9.81*0.4/sin30[m/s²*s]=9.81*0.4/1/2=7,848m/s
-------------------------------------------------------------
Coś zbyt duzo danych....
Jeśli naciskamy na koniec szyny gdzie podpora jest w odległosci 4 m od końca to obliczenia sa takie:
4m szyny ważą 1500kg/12m*4m=500kg
pozostały kawał szyny (12m - 4m=8m) waży 1500kg-500kg=1000kg.
Jeszcze sprawdzimy momenty sił. Na krótszy kawałek działa moment
500kG*2m=1000kGm (2 m bo srodek ciezkosci krótszego kawałka jest w tej odległosci od punktu podparcia). Natomiast na dłuzszy kawałek działa moment siły 1000kG*4m=4000kGm.Żeby zrównoważyć cieżar należy przyłozyć taki moment siły w punkcie nacisku (oddalonym o 4 m od punktu podparcia):
4000kgm-1000kgm=3000kgm
Siła przyłożona to: 3000kgm/4m=750kg

Żeby szyna się uniosła to siła musi być >750kg
-------------------------------------------------------------
Kulka szklana w wodzie opada ruchem jednostajnie przyspieszonym po wpływem siły = ciężarowi kulki - ciężar wody wypartej przez kulkę. Prawa Archimedesa. Eureka !!
Załozmy że kulka ma objętość v, i gestość szkła ρ.
ρ1 - to gęstość wody, g - przyspieszenie ziemskie
Wtedy ciężar kulki G=vρg, a cięzar wody wypartej przez kulkę to G1=vρ1g. Czyli siła powodujaca zanurzanie sie kulki to vρg-vρ1g=vg(ρ-ρ1)
jak wiadomo F=m*a, a masa kulki m=vρ
czyli vg(ρ-ρ1)=vρa
vgρ-vgρ1=vρa
vgρ-vρa=vgρ1
vρ(g-a)=vgρ1
ρ=gρ1/(g-a)
++++++++++++++++++++++
10 3 10