Odpowiedzi

2010-03-07T16:36:44+01:00
Obliczymy to z zasady zachowania pędu.

p1=p2
20cm/s*0,2kg=(0,1kg+0,2kg)*v2
V2=13,3cm/s

V2 to V po połączeniu się ciał.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:39:50+01:00
M₁= 200 g
m₂= 100 g
V₁ = 20 cm/s
Rozw.:
Z zasady zachowania pędu wynika że:
m₁× V₁ = (m₁ + m₂) × V
V = m₁ × V₁ /(m₁ + m₂)
V = 200 g × 20 [cm/s] / (200 g + 100g) = 13,3 cm/s
2010-03-07T16:46:23+01:00
V1*V2=(m1+m2)*V2
V1=20cm/s
m1=200g
m2=100g
200g*20cm/s=200g+100g*V2
V2*300g=4000cm/s /:300g
V2=13(3)cm/s