1.Skutki działalności wulkanów dla:
a) środowiska przyrodniczego
b) człowieka
Krótko (od myślników - minimum 5 do każdego)

2. Poszukaj (w internecie) mapki KONTUROWEJ EUROPY, gdzie będą zaznaczone rzeki i jeziora (tylko rzeki i jeziora). Mają być 2 mapki : jedna z podpisami rzek i jezior, a druga pusta (niech te mapki będą takie same i czarno-białe)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T18:00:19+01:00
1. Skutki działalności wulkanów dla:
a) środowiska przyrodniczego
-całkowicie niszczą pobliską roślinność
-na lawie wylanej przez wulkan powstają bardzo dobre warunki do rozwoju roślin, są to bardzo żyzne gleby
-pyły i gazy które wydostają się podczas erupcji zanieczyszczają atmosferę
-niszczenie życia, głównie na poziomie komórkowym w skutek bardzo wysokiej temperatury
-wybuch wulkany może spowodować trzęsienie ziemi i co za tym idzie może przyczynić się do powstania tsunami(można to zaliczyć do obu podpunktów)

b)człowieka
-lawa i następnie opad bardzo gorących osadów, całkowicie niszczy działalność człowieka
-wydostają się trujące gazy
-wyżej wspominane tsunami i trzęsienia ziemi
-wzrostem temperatury gruntu wokół wulkanu
-występuje zagrożenie globalne
-co ciekawostka zagraża również transportowi lotniczemu, bowiem zdarzyły się przypadki gdy samolot który wleciał w chmurę gorących gazów, całkowicie tracił kontrolę nad silnikami, ponieważ taki pył jest bardzo lepki i gdy wpadł do turbin silnika blokował je.
-zaliczyć można tutaj nawet głód i choroby epidemiczne które są następstwem wybuchu
9 4 9