Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:42:25+01:00
Ujście deltowate - powstaje, gdy zbiornik jest płytki i brak w nim silnych prądów i pływów. Materiał rzeczny osadza się przy brzegu, nadbudowuje dno zbiornika, niekiedy do powierzchni wody. Rzeka wydłuża swój bieg, rozdziela się na ramiona, a z osadów na
powierzchni buduje stożek napływowy zwany deltą.
ujście lejkowate - eustaria, fala przypływów wdziera się w koryto rzeki, niszczy je i rozszerza, nadając kształt lejka. Takie ujście powstaje tez wtedy gdy rzeka wpada do głębokiego zbiornika.
Poziom ujścia rzeki wyznacza podstawę erozyjną, czyli poziom, poniżej którego nie może sięgać erozja rzeki.

3 3 3
2010-03-07T16:42:49+01:00
Ujście deltowe powstaje w momencie gdy w miejscu ujscia rzeki do morza są silne pływy (prądy) od strony morza. Wówczas prądy te pozostawiają materiał który niesie rzeka u ujścia do morza. W ten sposób powstaje obszar nizinny lub bagienny (trójkąt, czyli delta)

ujście lejkowe powstaje gdy materiał niesiony przez rzekę nie ma gdzie sie osadzić, gdyż nie ma prądów morskich, a więc materiał jest "wnoszony" razem z wodą rzeczną do morza.
1 5 1