Odpowiedzi

2010-03-07T16:50:08+01:00
Zad 50
a)

podkreśl: SO₂, CO₂, N₂O₅, P₄O₁₀

SO₂ + H₂O -> H₂SO₃
CO₂ + H₂O -> H₂CO₃
N₂O₅ + H₂O -> 2HNO₃
P₄O₁₀ + 6H₂O -> 4H₃PO₄

b)

H₃PO₄ -------> 3H⁺ + PO4³⁻
H₂CO₃ -------> 2H⁺ + CO3²⁻
HNO₃ ---------> H⁺ + NO3⁻
H₃PO₄ ---------> 3H⁺ + PO4³⁻

C) podkreśl: HCl, HBr, HI, H₂S
Kwasy te nie mają tlenków kwasowych, bo są to kwasy beztlenowe.

51.

Jony : Wzór sumaryczny: wzór strukturalny: dysocjacja:

H⁺ i Cl⁻ H₂Cl H - Cl - Cl H₂Cl ----> 2H⁺ + Cl⁻
H⁺ i CO₃²⁻ H₂CO₃ H - O - H₂CO₃ -----> 2H⁺ + CO₃²⁻
H - O - C = O
H⁺ i S²⁻ H₂S H - S -H H₂S -----> 2H⁺ + S²⁻
H⁺ i SO₄²⁻ H₂SO₄ H - O - S = O H₂SO₄ ---> 2H⁺ + SO₄²⁻
H - O -
H+ i No₃⁻ HNO₃ H - O - N = O HNO₃ ----> H⁺ + NO₃⁻