Odpowiedzi

2010-03-07T19:49:21+01:00
AZJA-prześladowaniach i torturach głównie za poglądy polityczne
AMERYKA PŁN. I PŁD.-W Stanach Zjednoczonych często opisuje się przypadki łamania praw człowieka wobec kobiet przebywających w więzieniach i aresztach. Popularne są zgwałcenia i inne formy nadużyć seksualnych, okrutne i poniżające stosowanie kajdan wobec kobiet ciężarnych lub obłożnie chorych.
EUROPA-od prawa do życia, przez wyznanie, do prawa dostępu do nauki, dla każdego.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T19:59:20+01:00
Azja
Na kontynencie tym konflikty zbrojne i etniczne pochłonęły życie tysięcy osób cywilnych w regionie Azji i Pacyfiku. Pociągnęły za sobą inne rodzaje naruszeń praw człowieka, od tortur poprzez "zaginięcia" do samowolnych aresztowań.


Brima
Z jawnym przykładem łamania praw człowieka spotykamy się przy budowie gazociągu Yadana w Birmie, który okazał się największą inwestycja zagraniczna w kraju, który jest rządzony przez wojskowa dyktaturę. Przez wiele lat Birma była niedostępna, zamknięta dla zagranicznych gości, odizolowana. Nawet teraz wojskowa władza ogranicza swobodny dostęp do niektórych rejonów. Powracając do skandalu, który ciągnie się w tym państwie już od ponad 7 lat. Bowiem pod koniec lat 90 – tych władze Brimy zostały postawione w stan oskarżenia. Zarzucono im, iż podczas budowy gazociągu wykorzystano pomoc armii, która werbowała i zmuszała mieszkańców do ciężkich robót. Teraz organizacje praw człowieka żądają wypłacenia odszkodowań, żeby następnym razem zastanowiły się zanim złamią jakiekolwiek prawo dane człowiekowi.


Chiny
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swoich prawach. Są obdarzeni rozumem oraz powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa”
Chiny są państwem, w którym nagminnie łamie się prawa człowieka. Łamią nie tylko prawo do wolności wypowiedzi, prawo posiadania, ale również prawo do życia, co wydaje się absurdalne. Lecz warto wiedzieć iż w ChRL kiedy już ktoś trafi przed sąd nie ma praktycznie żadnych szans aby się wybronić, jest się pozbawionym wszelkich praw.


Rosja
Rosja to także miejsce, gdzie nagminnie łamane są podstawowe prawa człowieka: stosowanie tortur przez funkcjonariuszy państwowych (pobicia, rażenie prądem, gwałty, wiązanie w niewygodnych pozycjach - przypadki tortur zdarzają się najczęściej w aresztach podczas pierwszych godzin po aresztowaniu, jeszcze przed postawieniem zarzutów). Łamane są również prawa dziecka np. w rosyjskich aresztach śledczych dzieci są przetrzymywane miesiącami, a nawet latami i skazywane na długotrwałe wyroki za stosunkowo drobne przestępstwa. W Rosji stosuje się również przemoc wobec kobiet ok. 14 000 kobiet rocznie ginie z rąk swoich mężów lub krewnych, mimo to prawo nie uznaje przemocy domowej jako osobnego przestępstwa. Podczas wojny czeczeńskiej siły rosyjskie torturowały, porywały i zabijały ludność cywilną.


USA
W Stanach Zjednoczonych często opisuje się przypadki łamania praw człowieka wobec kobiet przebywających w więzieniach i aresztach. Popularne są zgwałcenia i inne formy nadużyć seksualnych, okrutne i poniżające stosowanie kajdan wobec kobiet ciężarnych lub obłożnie chorych. Niedostateczny jest również dostęp do opieki medycznej i psychologicznej.
USA nie ratyfikowały podstawowych traktatów dotyczących praw człowieka i zarezerwowały sobie prawo do nie wprowadzania w życie niektórych ważnych postanowień tych traktatów, które zostały ratyfikowane. Nie zezwalają mieszkańcom USA na wnoszenie skarg na łamanie praw człowieka do międzynarodowych instytucji kontrolujących przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań. Szczególnie brutalnym gwałcicielem praw człowieka w USA jest policja, która jest praktycznie bezkarna w swoim postępowaniu. Liczne przypadki brutalnego pobicia, gwałtu czy zabójstw ze strony policjantów amerykańskich były albo całkiem wyciszane albo policjanci byli uniewinniani po procesach przypominających farsę. Działo się tak i dzieje pomimo ostrych protestów ze strony obrońców praw człowieka. Jednak na prawdziwe piekło skazani są ludzie osadzeni w amerykańskich więzieniach. Pozbawieni praktycznie elementarnych praw do godnego traktowania, są oni bici, gwałceni i poniżani.


Bliski wschód
W XX w wielu krajach Bliskiego Wschodu i Afryki północnej następowały powszechne i częste przypadki łamania praw człowieka, w tym egzekucje wykonywane na dużą skalę, rutynowe stosowanie tortur i nieuczciwe procesy sądowe. W Arabii Saudyjskiej nadal stosuje się tortury oraz nieludzkie lub poniżające formy traktowania. Odnotowuje się w ciągu roku ok. 103 egzekucji, choć faktyczna ich liczba może być o wiele wyższa. Z różnych krajów Bliskiego Wschodu napływały i wciąż napływają doniesienia o torturach, świadomych aresztowaniach, zgonach w areszcie i egzekucjach pozasądowych. Zatrzymano wielu więźniów politycznych, w tym przypuszczalnie więźniów sumienia, równocześnie inni, przetrzymywani od dawna bez postawienia im oskarżeń czy wytoczenia procesu, zostali uwolnieni.


Turcja
Według najnowszego raportu Amnesty International, Turcja jest krajem, w którym powszechnie stosuje się tortury, a w więzieniach przebywa wielu więźniów sumienia. Udokumentowano dziesiątki zabójstw i egzekucji pozasądowych dokonywanych przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Napływają też ciągłe doniesienia o okrutnym traktowaniu przez policję, gwałtach dokonywanych na zatrzymanych kobietach, w tym działaczkach na rzecz praw obywatelskich. Prawa mniejszości kurdyjskiej wciąż nie są przestrzegane. Tysiące osób trafiły do więzienia tylko za domaganie się kurdyjskich lekcji w szkołach lub słuchanie kurdyjskiej muzyki.


Tunezja
Również w tym kraju, reklamowanym jako "bajkowa kraina wymarzonych wakacji" tortury i okrutne traktowanie występują wg AI na masowa skalę. W więzieniach przebywa setki więźniów sumienia, niektórzy już od 10 lat. Represje i ataki stosuje się wobec opozycjonistów i obrońców praw człowieka. Sprawcy tortur pozostają bezkarni.


Afryka
W XIX wieku w Afryce nadal toczyły się liczne wyniszczające konflikty zbrojne. Świat oglądał okrutne sceny, gdy w Sierra Leone siły rebelianckie wkroczyły do Freetown: mordowano cywili, ludziom amputowano kończyny, częste były uprowadzenia. Mimo porozumienia pokojowego podpisanego w lipcu 1999 roku przez rząd i zbrojną opozycję, przemoc nie wygasła. Zarówno siły rządowe, jak i zbrojna opozycja bezprawnie wymordowały tysiące cywili w Burundi, Kongo i Demokratycznej Republice Konga, Zbrojne konflikty w regionie zebrały swe krwawe żniwo. W Sierra Leone, Burundi, Gwinea-Bissau, Somalii, Angoli i Sudanie w lalkach uczestniczyło tysiące dzieci poniżej 18 roku życia, często wcielanych do armii pod przymusem. Tysiące osób uchodziło do sąsiednich krajów przed walkami w Sierra Leone, Demokratycznej Republice Konga, Kongo i Sudanie, zaś w Etiopii i Burundi tysiące osób zostało zmuszonych do porzucenia domów.


Egipt
W 2002 roku tysiące osób podejrzanych o popieranie zakazanych grup islamskich pozostawało pozbawionych wolności bez oskarżenia lub sądu, niektórzy z nich przetrzymywani byli od kilku lat. Inni odbywali wyroki wydane po rażąco nierzetelnych procesach przed sądami wojskowymi. Tortury i znęcanie się nad osobami pozbawionymi wolności wciąż było systematyczne. Co najmniej 48 osób skazano na śmierć. Każda osoba pozbawiona wolności w Egipcie narażona jest na tortury policja torturuje również kobiety i dzieci. Torturowani są podejrzani o przestępstwa oraz osoby, które o nic nie oskarżone, które znalazły się w rękach policji.
3 5 3