Dwie naładowane kulki oddziałują na siebie siłą F. Ładunek każdej kulki wzrósł trzykrotnie przy czym odległość między nimi również wzrosła trzykrotnie .Siła oddziaływania między nimi:
a)wzrosła 3 razy
b)wzrosła 9 razy
c)zmalała 3 razy
d)zmalała 9 razy
e)nie zmieniła się
Napisz obliczenia

1

Odpowiedzi

2010-03-07T17:19:43+01:00
Prawo Coulomba
F1=k*q1*q2/r²
F2=k*3q1*3q2/(3r)²
F2=k*9*q1*q2/(9r²)=k*q1*q2/r²
F2=F1 - siła nie zmieni się
odp. e