Zbierz wiadomości na temat współczesnych kodeksów, a następnie napisz notatkę na temat jednego z nich, np. kodeksu etyki lekarskiej. tj. Między nami 1, gimn. zad. 5/162 str.


Bardzo PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ, to NA JUTRO !!! (pon.) . DAM NAJ dla pierwszej osoby. notatka MOŻE BYĆ KRÓTKA, MOŻE BYĆ TEŻ Z NETA aby była. Z góry thx. ;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T17:20:01+01:00
Kodeksy:

Kodeks cywilny
Kodeks postępowania cywilnego
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Kodeks pracy
Kodeks spółek handlowych
Kodeks postępowania administracyjnego
Kodeks celny
Kodeks drogowy
Kodeks karny
Kodeks postępowania karnego
Kodeks karny skarbowy
Kodeks karny wykonawczy
Kodeks wykroczeń
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Kodeks morski

Kodeks wykroczeń:
Kodeks wykroczeń nie tylko opisuje poszczególne wykroczenia, ale zawiera też część ogólną, która reguluje zasady odpowiedzialności i wymierzania kary.
Kodeks wykroczeń reguluje przede wszystkie kwestie dotyczące zasad odpowiedzialności za wykroczenia, wymienia katalog kar i środków karnych, oraz zasady ich wymierzania.
W kodeksie znajdziemy również katalog wykroczeń, czym jest zatarcie ukarania i przedawnienie orzekania.

Kodeks wykroczeń wymienia cztery kary. Są to:

-Nagana,
-Grzywna (do 5.000 zł)
-Ograniczenie wolności (w wymiarze jednego miesiąca)
-Areszt
W wydziale grodzkim może zostać wobec nas orzeczona kara aresztu w wymiarze od 5 do 30 dni. Kara ta jednak stosowana jest rzadko, wyłącznie za popełnienie wykroczenia umyślnego, gdy przemawia za tym uprzednia karalność sprawcy, waga czynu oraz okoliczności jego popełnienia wskazujące na demoralizację sprawcy.

Istotne jest, że ukaranie za wykroczenie nie podlega notowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym. Jedynym wyjątkiem jest wymierzenie najsurowszej kary, jaką jest areszt.

W wydziale grodzkim może zostać wobec nas orzeczona kara aresztu w wymiarze od 5 do 30 dni. Kara ta jednak stosowana jest rzadko, wyłącznie za popełnienie wykroczenia umyślnego, gdy przemawia za tym uprzednia karalność sprawcy, waga czynu oraz okoliczności jego popełnienia wskazujące na demoralizację sprawcy.

Kodeks wykroczeń (k.w) jest jednym z ośmiu kodeksów materialnych, Został ustanowiony 20 maja 1971, a wszedł w życie 1 stycznia 1972 roku. Do tej pory kodeks został zmieniony 53 razy.
65 4 65