Odpowiedzi

2010-03-07T17:09:43+01:00
Gęstość wody 1000 kg/m3
masa przepływającej wody 35110 * 1000 = 35110000 kg
woda spada z wysokości 40 m
zatem jej energia potencjalna Ep=mgh
Ep=35110000*9,81*40 =1,3777 * 10 ^10 J
moc P= W/t t=1 sek
zatem P=1,3777 *10^10 W
1 1 1
2010-03-07T17:18:18+01:00
P=W/t
p- moc (Wat)
W- praca (J)
t-czas (s)
t= 1s
g= 35110m³= 35110000dm3= 35110000kg
s= 40m
W=F*s
F=m*g
m= 35110000kg
g= 10N/kg
F= 35110000kg*10N/kg
F= 351100000N
W= 351100000N* 40m
W= 14044000000J
P= 14044000000J/1s
P= 14044000000W= 14044MW=14,044GW
3 3 3