Odpowiedzi

2010-03-07T17:09:01+01:00
6SO₂ -6 cząs , 3 atomy (jeden atom siarki i 2 at. tlenu)
7P₂O₃ -7 czas, 5 atomów(2 at. fosforu i 3 at. tlenu)
3CrO₃ -3 cząs, 4 atomy( 1 atom chromu i 3 at. tlenu)
8W₂O₅ - 8 cząs, 7 atomów(2 atomy wolframu i 5 at tlenu)
5Ag₂O - 5 cząs, 3 atomy(2 at.argonu i 1 at tlenu)
2Cl₂O₇ - 2 czaś, 9 atomów(2 at.chloru i 7 at tlenu)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T17:12:00+01:00
6SO₂
6 cząst , 3 atomy: jeden atom siarki i 2 at. tlenu
7P₂O₃
7 cząst, 5 atomów: 2 at. fosforu i 3 at. tlenu
3CrO₃
3 cząst, 4 atomy: 1 atom chromu i 3 at. tlenu
8W₂O₅
8 cząst, 7 atomów: 2 atomy wolframu i 5 at tlenu
5Ag₂O
5 cząst, 3 atomy: 2 at.argonu i 1 at tlenu
2Cl₂O₇
2 cząst, 9 atomów: 2 at.chloru i 7 at tlenu
1 2 1